Li West

Tradiční čínská medicína - jeden z nejstarších známých systémů a způsobů léčby, který si dodnes zachoval svou prvotní podobu.

Ostrava