DSO – Digitální paměťové osciloskopy

Digitální paměťový osciloskop převádí analogový signál do digitální podoby, kde je možno ho uložit do číslicové paměti, podrobit ho operacím a zpětně zobrazit na obrazovce nebo displeji.

Ostrava