Břetislav Olšer, blog - Olser.cz

Blog novináře a spisovatele, kde se vyjadřuje k aktuálnímu dění, problémům i k dalším tématům u nás i ve světě. Najdete zde jeho fejetony, zamyšlení a komentáře i k obecnějším společenským tématům. Uveřejňuje zde i ukázky ze svých knih.