Pobočky Charita Ostrava

Charita Ostrava

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a lidem v závěrečném stádiu života.

Charita Ostrava - Tereza

Nabídka pečovatelských a ošetřovatelských služeb. K dispozici je též mobilní hospicová jednotka.

Charita Ostrava - Středisko dětí a mládeže Michala Magone

Dětem a mládeži nabízíme programy, které vedou k minimalizaci jejich ohrožení sociálně patologickými jevy.

Charita Ostrava

Nabídka poradenských a sociálních služeb lidem v obtížných životních situacích.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Charita Ostrava - Dům sv. Zdislavy

Nabídka pomoci formou azylového bydlení pro matky s dětmi v obtížné životní situaci.

Charita Ostrava - Dům sv. Františka

Provoz kontaktního místa pro lidi v krizových situacích, nabídka azylového bydlení lidem bez domova.

Charita Ostrava - Hospic sv. Lukáše

Nabídka specializované zdravotnické péče osobám nevyléčitelně nemocným včetně léčby bolesti, kterou s sebou postupující nemoc přináší.

Charita Ostrava - Centrum sv. Kláry

Nabídka pomoci při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.

Charita Ostrava - Salvator

Nabídka ubytování pro osoby s duševním onemocněním s ohledem na jejich specifické potřeby.

Charita Ostrava - Gabriel

Nabídka aktivizačních, vzdělávacích a výchovných programů pro seniory.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Charita Ostrava - Dům sv. Václava

Zajištění komplexních služeb pro seniory, kteří již nemohou ze zdravotních či jiných důvodů pobývat ve svém vlastním domácím prostředí.

Charita Ostrava - Dům sv. Alžběty

Nabídka přechodného ubytování pro seniory a lidí se zdravotním postižením.

Charita Ostrava - Dům sv. Alžběty

Nabídka přechodného ubytování pro seniory a lidí se zdravotním postižením.