Pobočky Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě

Univerzita nabízí bakalářské, magisterské, navazujících magisterské a doktorské studijní programy. Zahrnuje různé obory na fakultě sociálních studií, fakultě umění či filozofické, lékařské, pedagogické nebo přírodovědecké fakultě.

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta zajišťuje studium všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Zahrnuje katedry interních oborů, chirurgických oborů, kraniofaciálních oborů, biomedicínských oborů, fyziologie a patofyziologie, intenzivní medicíny a forenzních oborů, …

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studium v oblasti umění. Zahrnuje katedry dechových nástrojů, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, sólového zpěvu, intermédií, grafiky a kresby, malby, sochařství, teorie a ...

Ostravská univerzita v Ostravě

Výzkumná činnost zaměřená na teorie a aplikace fuzzy modelování. Zahrnuje vývoj nových algoritmů pro úlohy globální optimalizace či zdokonalování softwarových nástrojů pro fuzzy modelování složitých procesů, pro automatické učení na základě dat včetně dat ...

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta zaměřená na studium filozofie, sociální politiky a sociální práce, historických věd, filologie, obecné teorie a dějin umění a kultury. Zahrnuje katedry filozofie, historie, psychologie, sociologie, českého jazyka, dějin umění a kulturního dědictví či …

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta zajišťuje bakalářské i magisterské studium zaměřené na přírodovědné obory. Zahrnuje katedry biologie a ekologie, fyziky, chemie, fyzické geografie a geoekologie, matematiky, katedru sociální geografie a regionálního rozvoje či katedru informatiky a ...

Ostravská univerzita v Ostravě

Centrum provozuje, spravuje a rozvíjí informační a telekomunikační prostředky a systémy na všech pracovištích univerzity. Zajišťuje fungování a modernizaci hardware a software, podporu pro správce serverů, podporu uživatelů, správu poštovních schránek ...

Centrum informačních technologií

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta nabízí pedagogické vzdělání včetně speciální pedagogiky a vychovatelství. Zahrnuje katedry: pedagogiky a andragogiky, sociální pedagogiky, hudební, výtvarné či tělesné výchovy, technické a pracovní výchovy, matematiky s didaktikou, informačních a ...

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta zajišťuje studium společenskovědních oborů, zejména sociálních věd. Zahrnuje katedru sociálních věd, katedru sociální práce a centrum pro podporu projektů.

Vysokoškolské koleje Jana Opletala

Ubytovna pro studenty nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbách. Ubytovna pro veřejnost nabízí dvoulůžkové pokoje s vlastním i společným sociálním zařízením a vybavené varnou konvicí a lednicí. Součástí je parkoviště ...

Menza Reální

Stravovací služby pro studenty a pedagogické pracovníky. Pořádání rautů a večírků, pořádání rodinných oslav. Zahrnuje Club Voliéra, který nabízí kávy, čaj, bagety, nealkoholické nápoje, točené pivo apod.

Menza

ZAVŘENO (Otevírá v 11:00)