Studijní a vědecké knihovny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, poradenská služba, bibliograficko-informační služba, konzultační služba, možnosti kopírování, přístup k internetu.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Knihovna soustřeďuje specializovaný fond, který tematicky odpovídá základní profilaci fakult a ústavů Ostravské univerzity.