Studijní a vědecké knihovny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, ...

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Knihovna soustřeďuje specializovaný fond, který tematicky odpovídá základní profilaci fakult a ústavů Ostravské univerzity.