Knihovny

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Kulturní dům, kino, knihovna a informační centrum. Pořádání společenských akcí. Pronájem prostor určených k pořádání různých druhů akcí a aktivit. Součástí je loutkové divadlo Rolnička s širokým repertoárem představení, které uvítají děti od nejmenších po ...

ZAVŘENO (Otevírá 17:00)

Město Příbor

Městská knihovna nabízí k půjčení výběr z naučné literatury, beletrie, poezie a časopisů. Zahrnuje on-line katalog knih, Wi-Fi připojení k internetu, doplňkové rezervační, kopírovací a meziknihovní výpůjční služby i pořádání literárních besed či jiných ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, poradenská služba, bibliograficko-informační služba, konzultační služba, možnosti kopírování, přístup k internetu.

Knihovna & Šenovské muzeum

V přízemí se nachází knihovna s veřejným internetem. V prvním patře je umístěna výstavní síň a muzeum se stálou expozicí o historii Šenova.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě vznikla v roce 1952 jako Krajská galerie. Od svého počátku sídlí v Domě umění na Jurečkově ulici 9 (Dům umění byl postaven již v roce 1926 a stal se národně chráněnou památkou). V roce 1984 získala GVUO další výstavní ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 10:00)

Obecní knihovna Moravice

Nabídka knihovnických služeb. Možnost připojení na internet.

Moravice 15 +

ZAVŘENO (Otevírá Čt 16:30)

Městská knihovna Studénka – sídliště

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici je bezplatný internet a půjčování stolních her.

ZAVŘENO (Otevírá 12:00)

Knihovna Muzea Těšínska

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Regionální knihovna Karviná

Provoz regionální knihovny s nadlokální funkcí poskytující servis odborných činností pro síť veřejných knihoven okresu.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Obecní knihovna Sedliště pobočka Sedliště

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného internetu.

Sedliště 170 +

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Městská knihovna Kravaře

Poskytování knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, ...

ZAVŘENO (Otevírá St 12:00)

Knihovna muzea Novojičínska

Půjčování knih se specializací na historii, regionálie a výtvarné umění.

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Informační centrum Ostravice

Provozujeme informační centrum a knihovnu pro turisty i místní obyvatele.

Ostravice 400 +

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Město Vítkov

Výpůjční služby: absenční (mimo budovu knihovny) a presenční (v budově knihovny) půjčování dokumentů (knihy, časopisy, noviny), meziknihovní výpůjčky – dokument, který naše knihovna nevlastní seženeme z jiné knihovny (tato služba je ...

Lékařská knihovna Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Možnost připojení k internetu.

Městská knihovna Havířov - Šrámkova

On-line katalog knih, meziknihovní výpůjční služba, rezervace. K dispozici internet, možnost kopírování, zhotovení rešerše a tisk.

Místní knihovna Jindřichov

Nabídka služeb knihovny pro děti i dospělé. Možnost připojení na internet.

Jindřichov 191 +

ZAVŘENO (Otevírá Út 13:00)

Lékařská knihovna Lázní Darkov

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

Městská knihovna Třinec

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, možnost využití internetu a kopírování. Pořádání kulturních akcí pro veřejnost.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Městská knihovna Štramberk

Nabídka služeb městské knihovny se specializací na regionální literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Městská knihovna Moravský Beroun

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro veřejnost. Možnost pořádání besed a soutěží. Poskytování kopírovacích služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 07:30)

Městská knihovna Klimkovice

Nabídka služeb městské knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Městská knihovna Brušperk

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu a kopírovacích služeb.

ZAVŘENO (Otevírá 12:00)

Obecní knihovna Úvalno

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Úvalno 58 +

ZAVŘENO (Otevírá St 13:00)

Obecní knihovna Radkov

Nabídka knihovnických služeb s možností připojení na internet.

Radkov 58 +

ZAVŘENO (Otevírá 16:30)

Obecní knihovna Služovice

Poskytování knihovnických služeb. Možnost přístupu na internet.

Služovice 135 +

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

Obecní knihovna Oldřišov

Provoz knihovny s možností přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá Út 15:00)

Knihovna charity Hrabyně

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici je možnost přístupu na internet. Knihovní fond tvoří knihy zakoupené provozovatelem, darované, z dotací projektu Česká knihovna, ale převážnou část jsou knihy v rámci cirkulace knihovního fondu z Městské knihovny a IC …

Hrabyně 212 +

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:30)

Lékařská knihovna Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá 10:00)

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Školní knihovna nabízí 7759 ks knižních jednotek k absenčním výpůjčkám. Je vybavena nejmodernější multimediální technikou, interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC s připojením na internet, DVD a je nedílnou součástí výuky školy. Oganizují se zde semináře, ...

ZAVŘENO (Otevírá 07:30)

ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova

Provozujeme základní školu pro 216 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme čtenářský, logopedický, kreativní či sportovní kroužky. Pořádáme sportovní, společenské a výtvarné akce, turnaje, soutěže a další. Disponujeme počítačovou učebnou.

Městská knihovna Vratimov

Provozujeme městskou knihovnu. K dispozici máme on-line katalog knih. Poskytujeme výpůjční, kopírovací a reprografické služby. Půjčujeme naučnou literaturu, beletrii, knihy pro děti a mládež a časopisy. Pořádáme besedy, akce a soutěže pro školy.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace

Knihovna nabízí půjčování knih a časopisů, přístup na internet.

ZAVŘENO (Otevírá 15:00)

Knihovna městyse Suchdol nad Odrou

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů.

ZAVŘENO (Otevírá 14:00)

Obec Jeseník nad Odrou

Půjčovna knih, časopisů a jiných tiskovin. Veřejný internet.

ZAVŘENO (Otevírá 13:00)

Knihovna Dvorce

Knihovna nabízí knihy, časopisy a jiné tiskoviny k půjčení. Možnost využití připojení k internetu či veřejných PC. Organizace kulturních či školních akcí.

ZAVŘENO (Otevírá 15:00)

Městská knihovna Bohumín

Poskytování knihovnických služeb, internetu, on-line katalogu a bibliograficko - informační služby. Nabízíme literaturu pro oddech i vzdělávání.

Knihovna Kunín

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Kunín 69 +

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)

Městská knihovna Havířov

Půjčování časopisů a knih. Zajištění meziknihovní výpůjční služby. Možnost využití internetu. Nabídka kopírování, tisku a zhotovení rešerší.

ZAVŘENO (Otevírá 12:00)