Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy • okr. Ostrava-město a okolí

Ing. Hana Jakešová, CSc. – PRODEJ OSIV, ŠLECHTĚNÍ JETELŮ A TRAV

Ing. Hana Jakešová, CSc. – PRODEJ OSIV, ŠLECHTĚNÍ JETELŮ A TRAV

Prodej semen, osiv a sazenic. Šlechtění jetelů a trav. Zemědělské poradenství. Laboratoř a služby ve šlechtění, flow-cytometrie, mikroskopie. Laboratorní čističky osiv. Polní pokusnictví a sestavování směsí. Během šestnácti let existence firmy bylo …

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

Nabídka služeb zemědělské zkušební stanice, poskytování poradenství.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - SZPI

www.szpi.gov.cz/clanek/laboratorni-cinnost-szpi. …

2021. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. n) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 v platném znění ...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly, že v průběhu května došlo k dalšímu poklesu stavu populací hraboše polního. Celorepublikový průměrný počet 127 aktivních východů z nor na hektar, představuje hodnotu 2,5násobku aktuálního prahu škodlivosti. V krajích ...

Podřízené organizace (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský: Hroznová 63/2, 60300 Brno: Státní veterinární správa: ... Varenská 3101/49, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200 Ostrava: Povodí Vltavy, státní podnik: ... Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. Radiová 1285/7, 10200 Praha 15: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v ...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/2350758-ustredni-kontrolni-a …

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné publikace.

Zemědělské a potravinářské výzkumné ústavy • Mapy.cz

mapy.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Věda. Lidická 971/25, Brno - Veveří, Česko. 541 126 254 Web.

Výzkum – Výzkumný ústav potravinářský Praha

www.vupp.cz/cs/vyzkum

Oddělení výzkumu Centrum transferu technologií Sbírka mikroorganismů Patenty a užitné vzory Výzkumná činnost Projekty Výzkumná spolupráce Podíl na činnosti odborných orgánů a komisí Pedagogická, vzdělávací a poradenská činnost Oddělení výzkumu Oddělení výzkumu Kontakty: Ing. Ivana Laknerová – vedoucí oddělení [ivana.laknerova@vupp.cz] Ing. Radko Pechar, Ph ...

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDzkumn%C3%BD_%C3%BAs …

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (zkráceně VÚMOP) je veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky, která sídlí na Zbraslavi v městské části Praha-Zbraslav v obvodu Praha 5.Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007, kdy byl zapsán do rejstříku ...

VÚRV, v. v. i. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

www.vurv.cz

Dne 31. května 2023 jsme pořádali ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i , ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. „Den otevřených dveří“. Celkem nás navštívilo 373 dětí se svými učiteli ze základních, mateřských škol, středních škol a odborných učilišť. Účastníci měli ...

Výzkumné a zkušební ústavy - statnisprava.cz

www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0172

Výzkumné a zkušební ústavy. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Puncovní úřad. Státní zkušebna strojů a.s. Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum ...

www.vupt.cz/cz/publikace/publikace-2009

Studijní materiály, Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko: 35–42. ISBN 978–86908–10–6. Vymyslický T. (2009): Mizející plané i kulturní druhy, plevele – výsledky pokusů, vzácné a mizející, ale i invazní a karanténní druhy plevelů.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/230609-vyzkumny-ustav-potrav …

Vývoj imunosouprav Elisa pro stanovení alergenů v potravinách a škodlivin v životním prostředí. 725 767 231 Tel Web. Poslat poptávku. Přidat firmu do hromadné poptávky. TIMAC AGRO CZECH, s.r.o. U Nákladového nádraží 3147/8a, Praha, Strašnice. Provádíme výzkum v oblasti výživy zemědělských plodin a prodej hnojiv.

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum ...

www.vupt.cz/cz/projekty/nova-technologie-kompost …

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava (hlavní příjemce) Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. (další příjemce projektu) ZERA, z.s. (další příjemce projektu) Místní řešitelský tým. RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. Financováno: OP PIK MPO České republiky. Doba řešení: 09/2016 – 2/2019. Anotace projektu

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko a Zemědělský výzkum ...

www.vupt.cz/cz/o-nas

Protože výzkumný ústav zaznamenal potřebu zkoumat vlastními silami také rostliny, byly o necelých 10 let později založeny podpůrné společnosti Agrolab (r. 2002) a Zemědělský výzkum (r. 2004) ... Zemědělský výzkum, spol. s r.o. vupt@vupt.cz +420 547 138 811

VÚZT - VUZT

www.vuzt.cz

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Drnovská 507/73 161 01 Praha 6 - Ruzyně ...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/12909474-ustredni-kontrolni- …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. ... Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Výzkumníků 267, Rapotín. ... Práce Práce Praha Práce Brno Práce Ostrava Brigády Praha Brigády Brno Jak napsat motivační dopis Jak napsat životopis CV. Auto Moto

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/172942-zemedelsky-vyzkumny-u …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž. Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití ...

Vojenský technický ústav, s.p. (Vyškov, Dědice) • Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/13031213-vojensky-technicky- …

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 4,5 (1)Mostecká 971/7, Brno, Husovice ... Vojenský technický ústav, s.p. Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov, Dědice ... Premium Cars Dr Max Sportisimo Decathlon Raiffeisenbank Datart Auto Kelly. Hledání práce Práce Práce Praha Práce Brno Práce Ostrava Brigády Praha Brigády Brno ...

Chemický výzkum potravin Praha

nabidky.edb.cz/Nabidka-33215-Chemicky-vyzkum-pot …

Chemický výzkum potravin Praha. Společnost Výzkumný Ústav Potravinářský provádí chemický výzkum potravin. Od 1.1.2007 jsme veřejnou institucí. Naše činnost je zaměřena především na zlepšení úrovně stravování. Snažíme se zdokonalovat postupy od prvopočátku výroby až po konečnou fázy. - hodnocení nápojů.

O ústavu – Výzkumný ústav potravinářský Praha

www.vupp.cz/cs/o-ustavu

2017, č.j. 56638/2017-MZE-13222. Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu ...

Kariéra – Výzkumný ústav potravinářský Praha

www.vupp.cz/cs/kariera

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Ing. Ivana Laknerová. Radiová 1285/7, 10200 Praha 10 – Hostivař . e-mail: vupp@vupp.cz. ivana.laknerova@vupp.cz . tel: +420 604 824 811 +420 775 888 019 . Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zamítavé odpovědi nezasíláme.