Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Ostrava.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Ostrava-město


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ostrava-město"DOM - ZO 13, s.r.o. - www.domzo13.cz/

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování. Certifikační orgán pověřený Českými dráhami k posuzování/certifikaci systému řízení jakosti ve svařování na drážních ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Válcovní 1244/46 + pobočky (2) - +420 596 616 334, +420 596 616 342

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Ostrava - Vítkovice, Pohraniční 52/23 + pobočky (10) - +420 595 955 510

PRÁCE v OSTRAVĚ .cz - www.PRACEvOSTRAVE.cz

Místo kde si najdete práci nebo nové zaměstnance v Ostravě a okolí.

Ostrava, Masarykovo nám. 391/13 - +420 724 500 898 , +420 724 500 898

Vazební věznice Ostrava

Vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů, žen s dozorem a mužů s ostrahou.

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34a + pobočky (38) - +420 595 139 111

Krajské vojenské velitelství Ostrava - www.kvv-ostrava.army.cz OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Moravskoslezského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 1506/119 + pobočky (13)

Odbor cizinecké policie Moravskoslezský kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Ostrava - Moravská Ostrava, Milíčova 1231/20 + pobočky (160) - +420 974 721 829

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2800/99 + pobočky (6) - +420 595 693 551

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 1719/5 + pobočky (9) - +420 233 045 840

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Ostrava - Vítkovice, Syllabova 1198/21 + pobočky (10) - +420 555 302 720, +420 555 302 720

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Ostrava - Moravská Ostrava, Valchařská 72/15 + pobočky (13) - +420 731 405 301 , +420 595 134 111

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - www.uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790/5 + pobočky (3) - +420 597 374 185

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 407 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Ostrava - Poruba, Třída 17. listopadu 1790 + pobočky (8) - +420 272 185 546

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Ostrava - Přívoz, náměstí Svatopluka Čecha 547/8 + pobočky (16) - +420 596 270 300

Katastrální pracoviště Ostrava - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2 + pobočky (113) - +420 596 944 111

OSSZ Ostrava - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezsky-kraj/ossz-ostrava.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Ostrava - Moravská Ostrava, Zelená 3158/34a - +420 596 662 111

Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 1682/24 + pobočky (150) - +420 974 721 111

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ostrava - Poruba, K Myslivně 2182/3 + pobočky (7) - +420 596 900 205, +420 596 900 209

Český statistický úřad - www.ostrava.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Ostrava - Moravská Ostrava, Repinova 2661/17 + pobočky (13) - +420 595 131 211

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Ostrava - Třebovice, Provozní 5491/1 + pobočky (6) - +420 596 964 675

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 2740/20 + pobočky (37) - +420 723 447 341 , +420 596 115 474

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Ostrava - Moravská Ostrava, Veleslavínova 1598/18 + pobočky (7) - +420 596 100 211

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - www.suip.cz/oip10

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Ostrava - Moravská Ostrava, Živičná 1123/2 - +420 950 179 211

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Ostrava - Třebovice, Provozní 5491/1 + pobočky (10) - +420 596 946 061

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 635/35 + pobočky (75) - +420 596 612 747, +420 731 692 774

Drážní inspekce - www.dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Ostrava - Svinov, Peterkova 132 + pobočky (3) - +420 736 521 046

Vrchní státní zastupitelství Olomouc - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34 + pobočky (2) - +420 596 116 702

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Ostrava - Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3163/3 + pobočky (16) - +420 596 611 785, +420 596 651 111

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1098/41 + pobočky (456) - +420 950 143 295, +420 950 143 762

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1104/51 + pobočky (31) - +420 596 781 910, +420 596 781 911

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 869/55 + pobočky (83) - +420 595 151 102, +420 595 151 106

Okresní soud v Ostravě - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Ostrava - Poruba, U Soudu 6187/4 - +420 596 972 111, +420 596 972 593

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko - www.rr-moravskoslezsko.cz Brzy otevírá (09:00)

Příprava a řízení programů úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozdělujeme finanční dotace dle předloženého rozvojového investičního projektu.

Ostrava - Moravská Ostrava, Na Jízdárně 2824/4 - +420 552 303 555, +420 552 303 501

DronCorp s.r.o. - www.droncorp.cz

Nabízíme kompletní servis leteckého snímkování profesionálním dronem s registrací u Úřadu pro civilní letectví včetně povolení k leteckým pracím a pojištěním. Nabízíme letecké foto a video služby včetně postprodukce a střihu. Tvoříme video také ze země ...

Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52 (Budova Dexon Office.) - +420 603 953 850

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Ostrava - Radvanice, Lihovarská 1335/9 + pobočky (9) - +420 597 315 111, +420 597 315 400