Katastrální úřady

Katastrální pracoviště Ostrava

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.