Státní základní školy

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzděláváme žáky s poruchami chování (3 třídy), žáky s lehkým mentálním postižením (6 tříd) a žáky se středně těžkým mentálním postižením (3 třídy). Vzděláváme také žáky s poruchou autistického ...

ZŠ Ostrava, Gen. Janka

Základní škola pro 840 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní turnaje, oslavy svátků, dne dětí, soutěže na dopravních hřištích nebo drakiády. Organizujeme taneční soutěže, školy v přírodě nebo lyžařské výcviky.

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a jídelna.

ZŠ Dolní Lhota

Základní škola s kapacitou pro 103 žáků. Součástí je jídelna a školní družina. Dětem nabízíme zájmové kroužky, zábavná odpoledne, odborné besedy, pořádáme besídky pro rodiče a různé výlety nejen za kulturou. Ve škole působí pěvecký sbor Čtyřlístek. Při výuce …

ZŠ Klimkovice

Základní škola s kapacitou 660 žáků se školní družinou pro 90 dětí a jídelnou. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví v České republice. Vydáváme školní časopis Klimkováček. Nabízíme keramický, přírodovědný, počítačový, taneční a sportovní ...

ZŠ Ostrava, Gajdošova

Základní škola pro 420 žáků s 1. až 9. postupným ročníkem. K dispozici je školní družina, výtvarná učebna s vybavením stojany, tiskařské lisy, hudební učebna vybavená hudebními nástroji, televizí, DVD, CD, hifi-věží, keramická dílna s keramickou pecí, ...

ZŠ Ostrava, Gebauerova

Základní škola zajišťuje výuku pro 450 žáků s družinou. K dispozici je hřiště, které je možno využít na fotbal, basketbal, házenou, volejbal a nohejbal. Vydáváme školní časopis sovička.

ZŠ Ostrava, Kounicova

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou. Zaměřujeme se také na děti s vývojovými poruchami učení. Vedeme pěvecký a taneční kroužek, kroužek práce na počítači a internetu, sportovní a zdravotnický kroužek. Pořádáme kulturní a společenské akce pro ...

ZŠ Ostrava, Matiční

Základní škola pro 860 žáků s družinou a jídelnou. Výuka jazyků a práce s počítačem. Škola se také specializuje na děti s vývojovými poruchami učení a s dětmi mimořádně nadanými. Možnost návštěvy zájmových kroužků jako je hra na zobcovou flétnu, hudební, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

ZŠ Ostrava, Nádražní

Základní škola zajišťuje výuku pro 700 žáků s družinou. Pro děti nabízíme sportovní volitelné předměty, výuku cizích jazyků, keramiku, informatiku, dramatickou výchovu a kroužek vedení k ochraně přírody. Vedeme turisticko-vodácký kroužek, míčové hry, ...

ZŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou

Základní škola vzdělává 340 žáků. Součástí areálu školy je jídelna, družina, knihovna, tělocvična, sportovní hala, fotbalové hřiště a běžecká dráha. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd a vzděláváme dle jejich učebních plánů. …

ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Poskytuje služby školního psychologa.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova

Provozujeme základní školu s družinou pro 800 žáků se zaměřením na kopanou.

ZŠ Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova

Základní škola pro 250 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme různé zájmové kroužky jako jsou například kroužky taneční, počítačové, turistické, dále míčových her a vaření. K vybavení školy patří i cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična s posilovnou, …

ZŠ Ostrava-Muglinov, Pěší

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, tématické dny či sportovní akce.

ZŠ Nová Bělá, Ostarava

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme tématické dny, dílny, výlety či zájmové kroužky.

ZŠ Ostrava-Petřkovice, Hlučínská

Základní škola pro 390 žáků s družinou pro 85 dětí a jídelnou. Vydáváme školní časopis Petřkováček. Nabízíme dramatický kroužek. Pořádáme matematické, výtvarné i dějepisné soutěže. Poskytujeme výchovné poradenství.

ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská

Základní škola pro 540 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí je jídelna a družina. Nabídka zájmových kroužků.

ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky. Součástí je i jídelna a družina. Nabízíme kroužek florbalu a vybíjené.

ZŠ Ostrava-Poruba, Josefa Valčíka

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 450 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. V objektu se nachází tělocvična, bufet, automat na mléko a jogurty i počítače umístěné na chodbách. Účastníme se matematických, literárních, jazykových, …

ZŠ Ostrava-Poruba, Karla Pokorného

Provozujeme základní školu pro 650 žáku s družinou a jídelnou. Nabízíme rozšířenou výuku výtvarné výchovy i specializované třídy pro děti s poruchami čtení.

ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského

Základní škola s kapacitou 600 žáků s družinou pro 200 dětí a jídelnou. Vzdělávací program je rozšířen o výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme odbornou pomoc speciálních pedagogů a reedukační péči. Nabízíme hudební, sportovní, ...

ZŠ Ostrava-Poruba, Ľudovíta Štúra

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme sportovní fotbalové třídy, konzultační hodiny a pedagogicko – psychologickou poradnu. K dispozici jsou kroužky sportovní, jazykové, keramické, publicistické a informatiky. Pořádáme školní ...

ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 690 míst. Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme dětem kulturní, sportovní, společenské akce a další mimoškolní aktivity.

ZŠ Ostrava - Radvanice, Trnkovecká

Základní škola pro 255 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme výchovné poradenství a vedeme zájmové kroužky pro děti. Pořádáme akce pro veřejnost. Zúčastňujeme se vzdělávacích projektů.

ZŠ Ostrava-Stará Bělá

Provozujeme základní školu o kapacitě 550 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní i jiné soutěže.

ZŠ Ostrava - Vítkovice, Šalounova

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme metodiku drogové prevence, kroužek keramiky, hry na flétnu či na kytaru, informatiky, vaření či logopedie.

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská

Základní škola s kapacitou 860 žáků s družinou pro 247 dětí, jídelnou a klubem. Pořádáme kulturní, společenské a dětské akce včetně výletů a sportovních soutěží. Nabízíme zájmové kroužky. Poskytujeme reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími ...

ZŠ Vratimov

Provozujeme základní školu pro 405 žáků s družinou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí

provozujeme základní školu pro 380 žáků s družinou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, hudební, zdravotnické a keramické. Pořádáme školu v přírodě, kurzy plavání, lyžařský výcvik, výlety, exkurze a další akce pro žáky i jejich rodiče. vydáváme ...

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je kroužek keramiky, vaření, sportovních her i výuka hry na flétnu. Nabízíme speciální třídy i praktickou výuku pro žáky s kombinací postižení, odbornou rehabilitační péči, speciální péči o děti s …

ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova

Základní škola pro 400 žáků s družinou a školní jídelnou. Nabízíme přírodovědné, taneční, pěvecké, turistické a literární kroužky i anglického jazyka. Organizujeme lyžarský výcvik.