Základní školy

Přidat / editovat záznam

Info-Ostrava.cz Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Základní školy

Církevní základní školy

Matematické základní školy

Praktické a speciální základní školy

Soukromé základní školy

Sportovní základní školy

Státní základní školy

Základní jazykové školy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Ostrava-město


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ostrava-město"Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace - www.skola-jsk.cz

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou. Přijímáme děti, které jsou v sanatoriu bez doprovodu rodičů. Je-li volná kapacita, pak na doporučení ...

Klimkovice, Hýlov 24 - +420 556 422 581

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. - www.aveart.cz

Soukromá základní umělecká škola se zaměřením převážně na výtvarné umění. Vyučuje kresbu, malbu, grafiku, modelování i objektovou tvorbu. Soukromá střední umělecká škola nabízí obory průmyslový design, grafický design, umělecké kovářství, design interiéru, …

Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 550/50 - +420 728 141 157 , +420 595 782 930

Soukromá základní škola, spol. s r.o. - www.primaskola.cz

Základní škola se profiluje rozšířenou výukou angličtiny (rodilý mluvčí), prací s nadanými žáky, bezpečným prostředím a rodinnou atmosféru. Výhodou je 22letá historie, moderní budova, nadstandardní vybavení, široká nabídka kroužků a přípravný ročník PRIMA ...

Ostrava - Vítkovice, Pasteurova 1285/7 - +420 739 372 401

ZŠ Dolní Lhota - www.zsdolnilhota.cz

Základní škola s kapacitou pro 103 žáků. Součástí je jídelna a školní družina. Dětem nabízíme zájmové kroužky, zábavná odpoledne, odborné besedy, pořádáme besídky pro rodiče a různé výlety nejen za kulturou. Ve škole působí pěvecký sbor Čtyřlístek. Při výuce …

Dolní Lhota, Československých tankistů 76 - +420 739 306 285 , +420 552 308 448

ZŠ Klimkovice - www.zsklimkovice.cz

Základní škola s kapacitou 660 žáků se školní družinou pro 90 dětí a jídelnou. Škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví v České republice. Vydáváme školní časopis Klimkováček. Nabízíme keramický, přírodovědný, počítačový, taneční a sportovní ...

Klimkovice, Vřesinská 22 - +420 556 420 104, +420 556 420 519

ZŠ Ostrava, Gajdošova - www.zsg.cz

Základní škola pro 420 žáků s 1. až 9. postupným ročníkem. K dispozici je školní družina, výtvarná učebna s vybavením stojany, tiskařské lisy, hudební učebna vybavená hudebními nástroji, televizí, DVD, CD, hifi-věží, keramická dílna s keramickou pecí, ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Gajdošova 388/9 - +420 596 627 610

ZŠ Ostrava, Gebauerova - www.zsgebauerova.cz

Základní škola zajišťuje výuku pro 450 žáků s družinou. K dispozici je hřiště, které je možno využít na fotbal, basketbal, házenou, volejbal a nohejbal. Vydáváme školní časopis sovička.

Ostrava - Přívoz, Gebauerova 819/8 - +420 731 152 658 , +420 596 134 328

ZŠ Ostrava, Generála Píky - www.zsgepiky.cz

Základní škola pro 910 žáků s družinou.

Ostrava - Moravská Ostrava, Gen. Píky 2975/13a - +420 596 612 102

ZŠ Ostrava, Kounicova - www.zskounicova.cz

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou. Zaměřujeme se také na děti s vývojovými poruchami učení. Vedeme pěvecký a taneční kroužek, kroužek práce na počítači a internetu, sportovní a zdravotnický kroužek. Pořádáme kulturní a společenské akce pro ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Kounicova 1320/2 - +420 596 618 949

ZŠ Waldorfská Ostrava - www.zswaldorfostrava.cz

Provozujeme základní školu pro 650 žáků se školní družinou i jídelnou. Poskytujeme školské poradenské centrum.

Ostrava - Moravská Ostrava, Gen. Píky 3295/13b - +420 597 578 539, +420 597 578 540

ZŠ Ostrava, Matiční - www.zs-mat5.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Základní škola pro 860 žáků s družinou a jídelnou. Výuka jazyků a práce s počítačem. Škola se také specializuje na děti s vývojovými poruchami učení a s dětmi mimořádně nadanými. Možnost návštěvy zájmových kroužků jako je hra na zobcovou flétnu, hudební, ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 1082/5 - +420 596 127 378, +420 596 127 382

ZŠ Ostrava, Nádražní - www.zsnadrazni.eu

Základní škola zajišťuje výuku pro 700 žáků s družinou. Pro děti nabízíme sportovní volitelné předměty, výuku cizích jazyků, keramiku, informatiku, dramatickou výchovu a kroužek vedení k ochraně přírody. Vedeme turisticko-vodácký kroužek, míčové hry, ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 1217/117 - +420 736 613 432 , +420 596 116 289

ZŠ Ostrava, Zelená - www.zszelena42.cz

Základní škola pro 810 žáků s jídelnou a družinou.

Ostrava - Moravská Ostrava, Zelená 1406/42 - +420 737 339 863 , +420 596 633 962

ZŠ Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou - www.zspolanka.cz

Základní škola vzdělává 340 žáků. Součástí areálu školy je jídelna, družina, knihovna, tělocvična, sportovní hala, fotbalové hřiště a běžecká dráha. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd a vzděláváme dle jejich učebních plánů. …

Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816/28 - +420 731 153 947 , +420 596 931 563

ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská - www.zshrabova.cz

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Poskytuje služby školního psychologa.

Ostrava - Hrabová, Paskovská 110/46 - +420 599 507 122, +420 599 507 133

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova - www.zsklegova.cz

Provozujeme základní školu s družinou pro 800 žáků se zaměřením na kopanou.

Ostrava - Hrabůvka, Klegova 1398/27 - +420 604 284 598

ZŠ Ostrava, U Haldy - www.skolauhaldy.blog.cz

Provozujeme základní školu 208 žáků s družinou a jídelnou. Pořádám sportovní a kulturní akce.

Ostrava - Hrabůvka, U Haldy 1586/66 - +420 595 782 380

ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská

Pomocná základní škola pro 64 žáků s jídelnou, internátem a družinou.

Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 41/98 - +420 596 238 035, +420 596 238 036

ZŠ Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova - www.zs-kuncicky.cz

Základní škola pro 250 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme různé zájmové kroužky jako jsou například kroužky taneční, počítačové, turistické, dále míčových her a vaření. K vybavení školy patří i cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična s posilovnou, …

Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 300/51 - +420 596 237 045

ZŠ Ostrava, Gen. Janka - www.zsgenjanka.cz - sites.google.com/zsgenjanka.cz/zsgenjanka1208

Základní škola pro 840 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní turnaje, oslavy svátků, dne dětí, soutěže na dopravních hřištích nebo drakiády. Organizujeme taneční soutěže, školy v přírodě nebo lyžařské výcviky.

Ostrava - Mariánské hory, Gen. Janka 1208 - +420 725 528 672 , +420 596 622 284

ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova - www.zskarasova.webnode.cz

Speciální základní škola pro 212 žáků s družinou.

Ostrava - Mariánské hory, Karasova 300/6 - +420 775 388 703 , +420 596 622 460

ZŠ Ostrava-Michálkovice, U Kříže - www.zsmichalkovice.cz

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou.

Ostrava - Michálkovice, U Kříže 166/28 - +420 731 152 578 , +420 596 231 614

ZŠ Ostrava-Muglinov, Pěší - www.zspesi.cz

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, divadelní představení, tématické dny či sportovní akce.

Ostrava - Muglinov, Pěší 66/1 - +420 596 244 880

ZŠ Nová Bělá, Ostarava - zsnovabela.webnode.cz

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme tématické dny, dílny, výlety či zájmové kroužky.

Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 75/389 - +420 728 547 185 , +420 596 731 148

ZŠ Ostrava-Petřkovice, Hlučínská - www.zspetrkovice.cz

Základní škola pro 390 žáků s družinou pro 85 dětí a jídelnou. Vydáváme školní časopis Petřkováček. Nabízíme dramatický kroužek. Pořádáme matematické, výtvarné i dějepisné soutěže. Poskytujeme výchovné poradenství.

Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 136/237 - +420 599 429 120, +420 599 429 122

ZŠ Ostrava-Poruba, Aleše Hrdličky - www.zshrdlicky.cz

Základní škola pro 600 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků, jídelnou a družinou.

Ostrava - Poruba, Aleše Hrdličky 1638/1 - +420 596 946 010, +420 596 946 011

ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská - www.zsbulharska.cz

Základní škola pro 540 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí je jídelna a družina. Nabídka zájmových kroužků.

Ostrava - Poruba, Bulharská 1532/23 - +420 596 962 035, +420 597 582 454

ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova - www.zsckalovova.kyklop.cz

Provozujeme základní školu pro 216 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme čtenářský, logopedický, kreativní či sportovní kroužky. Pořádáme sportovní, společenské a výtvarné akce, turnaje, soutěže a další. Disponujeme počítačovou učebnou.

Ostrava - Poruba, Čkalovova 942/2 - +420 739 343 471 , +420 596 925 473

ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská - www.zsdetska.cz

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zaměřujeme se především na lední hokej a plavání. Součástí školy je školní družina, jídelna, tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem.

Ostrava - Poruba, Dětská 915/2 - +420 596 911 201

ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny - www.sekaniny.cz

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy a informatiky. Součástí je i jídelna a družina. Nabízíme kroužek florbalu a vybíjené.

Ostrava - Poruba, Ivana Sekaniny 1804/15 - +420 596 956 423

ZŠ Ostrava-Poruba, Jana Šoupala - www.zssoupala.cz

Provozujeme základní školu pro 500 žáků se zaměřením na rozvoj sportovně talentovaných žáků, fotbalistů a gymnastek. Součástí je i školní družina, knihovna a jídelna. Organizujeme sběr papíru.

Ostrava - Poruba, Jana Šoupala 1609/6 - +420 595 694 410, +420 595 694 411

ZŠ Ostrava-Poruba, Josefa Valčíka - www.zsvalcika.eu

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 450 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. V objektu se nachází tělocvična, bufet, automat na mléko a jogurty i počítače umístěné na chodbách. Účastníme se matematických, literárních, jazykových, …

Ostrava - Poruba, Josefa Valčíka 4411/2 - +420 596 919 770

ZŠ Ostrava-Poruba, Karla Pokorného - www.zspokorneho.cz

Provozujeme základní školu pro 650 žáku s družinou a jídelnou. Nabízíme rozšířenou výuku výtvarné výchovy i specializované třídy pro děti s poruchami čtení.

Ostrava - Poruba, Karla Pokorného 1382/56 - +420 724 939 546 , +420 596 912 385

ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského - www.zskomenskehoporuba.cz

Základní škola s kapacitou 600 žáků s družinou pro 200 dětí a jídelnou. Vzdělávací program je rozšířen o výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytujeme odbornou pomoc speciálních pedagogů a reedukační péči. Nabízíme hudební, sportovní, ...

Ostrava - Poruba, Komenského 668/13 - +420 732 663 468 , +420 596 910 585

ZŠ Ostrava-Poruba, Ľudovíta Štúra - www.zsstura.cz

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme sportovní fotbalové třídy, konzultační hodiny a pedagogicko – psychologickou poradnu. K dispozici jsou kroužky sportovní, jazykové, keramické, publicistické a informatiky. Pořádáme školní ...

Ostrava - Poruba, Ľudovíta Štúra 1085/8 - +420 737 715 950 , +420 596 910 201

ZŠ Ostrava-Poruba, Porubská - www.zs-porubska831.cz

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 690 míst. Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme dětem kulturní, sportovní, společenské akce a další mimoškolní aktivity.

Ostrava - Poruba, Porubská 831/10 - +420 731 705 317 , +420 596 911 372

ZŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská - www.zsukrajinska.cz

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou.

Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1533/13 - +420 596 965 640

ZŠ Ostrava - Radvanice, Trnkovecká - www.zstrnkovec.cz

Základní škola pro 255 žáků s družinou a jídelnou. Poskytujeme výchovné poradenství a vedeme zájmové kroužky pro děti. Pořádáme akce pro veřejnost. Zúčastňujeme se vzdělávacích projektů.

Ostrava - Radvanice, Trnkovecká 867/55 - +420 596 232 916

ZŠ Ostrava-Stará Bělá - www.zsjunacka.cz

Provozujeme základní školu o kapacitě 550 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní i jiné soutěže.

Ostrava - Stará Bělá, Junácká 700/112 - +420 739 219 813 , +420 596 769 175

ZŠ Ostrava - Vítkovice, Šalounova - www.zssalounova.cz

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme metodiku drogové prevence, kroužek keramiky, hry na flétnu či na kytaru, informatiky, vaření či logopedie.

Ostrava - Vítkovice, Šalounova 394/56 - +420 736 764 041 , +420 596 614 537

Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava - www.specialniskola.eu

Praktická a speciální základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání pro děti a mládež ve věku 5 až 26 let s kombinovanými vadami (mentální postižení, různé formy dětské mozkové obrny, smyslové vady, autistické rysy, autismus). Zahrnuje vánoční besídky, ...

Ostrava - Vítkovice, U Cementárny 1293/23 - +420 602 768 850 , +420 595 782 267

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská - www.zs-srbska.cz

Základní škola pro 612 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Výuka je zaměřená na sport a ekologii. Škola disponuje vlastní tělocvičnou a hřištěm.

Ostrava - Výškovice, Srbská 450/2 - +420 596 737 458, +420 596 737 461

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova - www.zschrjukinova.cz

Základní škola pro 770 žáků s jídelnou a družinou.

Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1801/12 - +420 596 746 291

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská - www.zsjugoslavska.cz

Základní škola s kapacitou 860 žáků s družinou pro 247 dětí, jídelnou a klubem. Pořádáme kulturní, společenské a dětské akce včetně výletů a sportovních soutěží. Nabízíme zájmové kroužky. Poskytujeme reedukační péči pro žáky se speciálními vzdělávacími ...

Ostrava - Zábřeh, Jugoslávská 2906/23 - +420 724 068 905 , +420 596 762 670

ZŠ Vratimov - www.zsvratimov.cz

Provozujeme základní školu pro 405 žáků s družinou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

Vratimov, Datyňská 690/13 - +420 596 732 002

ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí - www.zsvratimov-masaryk.ic.cz

provozujeme základní školu pro 380 žáků s družinou. K dispozici jsou kroužky pohybové, sportovní, hudební, zdravotnické a keramické. Pořádáme školu v přírodě, kurzy plavání, lyžařský výcvik, výlety, exkurze a další akce pro žáky i jejich rodiče. vydáváme ...

Vratimov, Masarykovo náměstí 192/37 - +420 596 732 158

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy - www.zskptvajdy.cz

Základní škola pro 270 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je kroužek keramiky, vaření, sportovních her i výuka hry na flétnu. Nabízíme speciální třídy i praktickou výuku pro žáky s kombinací postižení, odbornou rehabilitační péči, speciální péči o děti s …

Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 2656/1a - +420 596 746 805, +420 596 768 131

ZŠ Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova - www.chrustova.eu

Základní škola pro 400 žáků s družinou a školní jídelnou. Nabízíme přírodovědné, taneční, pěvecké, turistické a literární kroužky i anglického jazyka. Organizujeme lyžarský výcvik.

Ostrava - Slezská Ostrava, Chrustova 1418/24 - +420 596 243 134

ZUŠ Klimkovice - zus.mesto-klimkovice.cz

Základní umělecká škola pro 300 žáků se zaměřením na výuku hudebních, tanečních a literárně-dramatických oborů.

Klimkovice, Lidická 5 - +420 556 420 759, +420 558 955 760

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. - www.pohodovaskola.webnode.cz

Soukromá základní škola pro děti s diagnózou poruchami učení a chování.

Ostrava - Výškovice, 29. dubna 259/33 - +420 595 782 131, +420 596 728 121

Strana:  | 1 | 2 | | »»