Vysoká škola ekonomická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studium v bakalářských a magisterských studijních oborech a ve vybraných studijních oborech také doktorské studium. Kromě prezenční a kombinované formy studia jsou na fakultě realizovány i kurzy celoživotního vzdělávání a prestižní studium MBA. Realizuje nebo …