Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Ostrava

KOUSEK NEBE, s.r.o.

Poskytujeme komplexní péči pro seniory i v jejich domácím prostředí. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy či chodu domácnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím včetně ...

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Poskytování sociálních služeb osobám ve věku od tří let se zdravotním postižením.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Agentura Slunce, o.p.s.

Agentura Slunce, o.p.s.

Nabízíme služby domova pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.

Charita Ostrava - Dům sv. Alžběty

Nabídka přechodného ubytování pro seniory a lidí se zdravotním postižením.

Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava - Vítkovice

Nabídka ubytování a komplexní ústavní péče pro osoby se sníženou soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Domov pro seniory Magnolie

Poskytování komplexní ústavní sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Domov pro seniory LADA

Poskytování zdravotní a sociální péče seniorům a osobám vyžadujícím pomoc druhé osoby.

Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava-Přívoz

Poskytování ubytovacích a sociálních služeb občanům, kterým vznikl nárok na starobní nebo plný invalidní důchod. Máme i domov se zvláštním režimem.

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Provoz denního a týdenního stacionáře pro seniory a poskytování okamžité péče dětem.

Domov Slunečnice Ostrava

Nabídka ubytování a sociálních služeb pro seniory.

Domov pro seniory Klimkovice

Poskytování bezpečného a důstojného zázemí seniorům, kteří jsou vzhledem ke svému věku a snížené soběstačnosti odkázáni na pomoc druhých.

Domov pro seniory Čujkovova

Zajištění sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, stařecké nebo Alzheimerovy demence.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory

Poskytování zdravotní a sociální péče fyzickým osobám se sníženou soběstačností v důsledku ztráty paměťových a orientačních schopností.

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava

Nabízíme ubytování, stravování, sociální a sociálně zdravotní služby pro osoby od 65 let věku.

Na Výminku, s.r.o.

Poskytujeme ubytování klientům se sníženou soběstačností a zdravotním postižením. Zajišťujeme stravování i ošetřovatelskou péči.

Středisko pracovní rehabilitace

Zajišťujeme denní stacionář pro lidi s mentálním postižením, rehabilitační, ozdravné a rekondiční pobyty, večerní školu formou výběrových zájmových kroužků. Zaměřujeme se na nácvik samostatného způsobu života, zajištění a naplnění fyzických, psychických a ...

Hotel pro Seniory - Salerna Pro

Zajišťujeme ubytovací a asistenční služby pro seniory. Nabízíme základní sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, služby pedikérky a kadeřnice.