Náboženské organizace • okr. Ostrava-město a okolí

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Organizujeme akce pro děti a mládež. Provozujeme Školu Křesťanského života a projekt Evangelizace.

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory v lokalitě a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Město

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Veřejnosti také nabízíme kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, turistické výlety, zájezdy na zajímavá místa, přednášky o zdravém životním stylu a klub pro studenty. U brány je k dispozici modlitební …

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Ostrava - Moravská Ostrava

Řeholní dům Misionářek Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Apoštolská církev, sbor Ostrava

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Poskytujeme poradenství. Nabízíme kurz základů křesťanského učení.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Nabízíme duchovní rozhovory, lekce uvedení do křesťanství, texty kázání, Bible, kostelní zpěvníky, …

Ostravsko - karvinský seniorát Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Společenství farních sborů Slezské církve evangelické augsburského vyznání v oblasti Ostravy a Karviné.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité). Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je …

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Mariánské Hory

Sbor pořádá pravidelné kázání, bohoslužby a náboženská setkání. Každý měsíc vydáváme sborový bulletin. Vždy v sobotu se koná školka pro děti. Účastníme se řady společensko-kulturních akcí nejen v našem okolí.

Biskupství ostravsko-opavské

Poskytování aktualit z diecéze a informací o organizační struktuře, pastoračních centrech, poutních místech a kontaktech.

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava

Zaměřujeme se na organizování studentských mší svatých, výletů, koncertů a dalších akcí pro studenty, kterým je blízká římskokatolická víra.

Charita Ostrava

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a lidem v závěrečném stádiu života.

Charita sv. Alexandra

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Zábřeh

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme sobotní školu a školu pro děti.

Pavučina Občanské sdružení Den pobočka Ostrava

Sdružujeme osoby s osobním vztahem k Bohu. Praktikujeme křesťanskou víru v osobním životě i ve vztazích s ostatními. Pořádáme akce a tábory pro děti a mládež. Jezdíme na náboženská setkání.

Sbor Křesťanské společenství Ostrava

Pořádáme bohoslužby, duchovních setkání, přednášky a besedy či veřejná čtení filmové kluby.

Křesťanská misie

Pořádáme veřejná shromáždění, vyučování z bible, mezinárodní konference a koncerty křesťanské hudby.

Sbor Církve bratrské v Ostravě-Porubě

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťování společenských akcí, besídek a aktivit pro mládež i dospělé.

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě

Pořádání křesťanských shromáždění a besed s hosty, organizování zájmových aktivit.