Církev římskokatolická

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Ostrava - Moravská Ostrava

Charita Ostrava

Poskytujeme sociální, sociálně zdravotní a zdravotní služby seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni a lidem v závěrečném stádiu života.

Charita sv. Alexandra

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Řeholní dům Misionářek Lásky

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Biskupství ostravsko-opavské

Poskytování aktualit z diecéze a informací o organizační struktuře, pastoračních centrech, poutních místech a kontaktech.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Ostravě

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, zkratka SDB) je řeholní kongregace v katolické církvi (podobně jako františkáni, dominikáni, jezuité). Zakladatelem salesiánů je italský kněz don Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupcem je …

Římskokatolická farnost Ostrava - Plesná

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

Římskokatolická farnost Ostrava - Přívoz

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Organizujeme akce pro děti a mládež. Provozujeme Školu Křesťanského života a projekt Evangelizace.

Vysokoškolské katolické hnutí Ostrava

Zaměřujeme se na organizování studentských mší svatých, výletů, koncertů a dalších akcí pro studenty, kterým je blízká římskokatolická víra.

Římskokatolická farnost Velká Polom

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Vyučujeme náboženství. Vedeme sbor, scholu, ministranty a oddíl skautů.

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka výuky náboženství a programů pro děti i mládež. Organizování letních farních táborů.

Římskokatolická farnost Olbramice

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Stará Ves nad Ondřejnicí

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání pro děti, mládež i dospělé. Organizujeme letní tábory.