Církev adventistů sedmého dne

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory v lokalitě a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Zábřeh

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme sobotní školu a školu pro děti.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Mariánské Hory

Sbor pořádá pravidelné kázání, bohoslužby a náboženská setkání. Každý měsíc vydáváme sborový bulletin. Vždy v sobotu se koná školka pro děti. Účastníme se řady společensko-kulturních akcí nejen v našem okolí.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Ostrava - Město

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Veřejnosti také nabízíme kurzy angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, turistické výlety, zájezdy na zajímavá místa, přednášky o zdravém životním stylu a klub pro studenty. U brány je k dispozici modlitební ...