Tělovýchovné jednoty

TJ SOKOL Horní Lhota, z.s.

Naším hlavním úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro činnost jednotlivých sportovních oddílů. V současné době má TJ několik sportovních oddílů s přibližně 180 registrovanými členy, kteří mohou využívat naše sportoviště (tělocvičnu, tenisový kurt, kurty na ...

Orel jednota Ostrava-Třebovice

Občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice

Jednota zajišťuje sportovní činnosti a akce pro osoby všech věkových kategorií.

Orel jednota Ostrava - Stará Bělá

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Poruba

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíly házené, hokejbalu, florbalu, volejbalu, futsalu, boxu a tenisu. Nabízíme lekce cvičení pro rodiče s dětmi. Organizujeme také taneční skupinu. Účastníme se sportovních …

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná

Pořádání letních táborů pro děti, turistických akcí a sportovních turnajů. Vedení oddílu volejbalu, kopané a badmintonu. Nabídka pronájmu travnatého hřiště, tenisového kurtu či sportovního areálu včetně klubovny.

Tělocvičná jednota Sokol Vratimov

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Možnost pronájmu kurtů na odbíjenou, nohejbal, soft tenis či plážový volejbal. K dispozici je posezení s občerstvením. Pořádání sportovních turnajů či společenských akcí.

Tělocvičná jednotka Sokol Košatka

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Martinov

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení oddílu malé kopané. Pořádání turnajů a sportovních akcí. Možnost pronájmu venkovního hřiště či celého sportovního areálu.

Tělocvičná jednota Sokol Nová Bělá

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Zábřeh

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Polanka nad Odrou

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. K dispozici je tenisový kurt. Vedení florbalového oddílu.

Tělocvičná jednota Sokol Přívoz

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Výškovice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Nabídka pronájmu jednotlivých sportovišť pro rekreační sporty. Možnost propagace firmy, aktivit či nabízených služeb pomocí vystavení reklamy na reklamní plochy areálu. Vedení oddílu …

Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Michálkovice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení oddílu všestrannosti, tanečního a gymnastického oddílu. Pořádání turistických, sportovních, společenských i kulturních akcí.

TJ Sokol Bartovice-Lipina

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava

Zajišťujeme sportovní činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií.

Orel jednota Šenov

Jsme křesťanská organizace a naším cílem je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních aktivit. Orientujeme se na florbal, zpěv, výtvarnou činnost, turistiku a pozitivní vztah k přírodě. Organizujeme akce pro …

Tělocvičná jednota SOKOL Svinov

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Vedení volejbalového oddílu. Účastnění se volejbalových turnajů.