Zahrádkářské svazy

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Ostrava

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav. Vydávání časopisu Zahrádkář a Rukověť zahrádkáře.