Oborové asociace a komory

Přidat / editovat záznam

Info-Ostrava.cz Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Oborové asociace a komory

Agrární a potravinářské svazy

Asociace a komory služeb

Asociace výrobců a prodejců

Vzdělávací asociace

Zdravotní asociace

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Ostrava-město


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ostrava-město"Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV – REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ - www.vzdelavaci-kurzy.eu

Vzdělávací instituce se specializuje na odborné a rekvalifikační kurzy, školení a lektorskou činnost k provádění akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů s celostátní platností. K této činnosti ji opravňují akreditace, udělené MPSV a MŠMT ČR. Dlouhodobá …

Frýdek-Místek - Chlebovice, Františka Prokopa 196 - +420 732 349 654 , +420 595 174 336

ŠKOLA MANAŽERSKÉHO ROZVOJE – vzdělávání, koučování, rekvalifikace, diagnostika, psychoterapie - www.smrov.cz/

Škola manažerského rozvoje je vzdělávací a konzultační společnost, založená v roce 1995, s vlastním know-how postaveném na znalostech a zkušenostech získaných manažerskou, podnikatelskou, koučovací a terapeutickou praxí v ČR, SR i zahraničí. Nabízíme ...

Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2 - +420 605 214 849 , +420 597 305 860

Hutnictví železa, a.s. - www.hz.cz

Ocelářská asociace sdružující podniky v České republice a na Slovensku. Zpracováváme a analyzujeme potřebné informace, projednáváme je s členy.

Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 1663/6 + pobočky (2) - +420 596 111 984

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - www.ckait.cz

Sdružování členů, vydávání odborných časopisů a poskytování informací v technickém oboru.

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 2663/150 + pobočky (12) - +420 597 577 132

Notářská komora v Ostravě - www.nkcr.cz

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1850/4 + pobočky (7) - +420 596 114 224

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy - www.caovd.cz

Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v ČR s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných podniků.

Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16 + pobočky (2) - +420 596 116 331, +420 596 127 617

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky - www.akc.cz

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Ostrava - Poruba, Španielova 991/2 + pobočky (8) - +420 605 849 185, +420 721 966 104

Oblastní - www.cssi-cr.cz

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 2663/150 + pobočky (9) - +420 596 746 801, +420 597 321 937

Svaz průmyslu a dopravy České republiky - www.spcr.cz

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Ostrava - Poruba, Studentská 6202/17 + pobočky (6) - +420 733 643 510

Svaz kováren ČR o.s. - www.skcr.org

Sdružujeme průmyslové kovárny, výrobce strojů a zařízení pro tváření za tepla, obchodní a servisní společnosti, výzkumné ústavy a školy. Cílem je přispívat k rozvoji, podílet se na zvyšování odborné úrovně pracovníků a poskytovat informační servis.

Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2 - +420 597 305 808

Asociace českých a slovenských zinkoven - www.acsz.cz

Sdružujeme všechny žárové zinkovny v ČR a SR včetně dalších přidružených členů z oboru. Poskytujeme poradenství v konstrukčních řešeních výrobků s ohledem na specifika technologie žárového zinkování.

Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 1663/6 - +420 596 110 783

Asociace technických diagnostiků České Republiky, občanské sdružení - www.atdcr.cz

Nabízíme výuku odborných kurzů v oblasti tribodiagnostiky a vibrodiagnostiky. Vydáváme odborný časopis.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 - +420 602 829 972 , +420 597 324 388

Česká asociace ocelových konstrukcí - www.caok.cz

Zabýváme se rozvojem oboru ocelových konstrukcí. Podporujeme informovanost architektů, projektantů, inženýrů a zainteresovaných subjektů v oboru. Zaměřujeme se na propagaci staveb s ocelovou konstrukcí a na rozvoj trhu ocelových konstrukcí. Pořádáme odborné …

Ostrava - Zábřeh, Starobělská 1133/5 - +420 737 283 516 , +420 597 317 578

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR - www.unihostostrava.cz

Sdružování provozovatelů stravovacích a ubytovacích služeb.

Ostrava - Mariánské hory, Výstavní 2224/8 - +420 603 283 175 , +420 597 479 281

Česká koksárenská společnost - www.ceska-koksarenska.cz

Nabídka profesního vzdělávání formou seminářů a konferencí, publikace odborných článků, tématických exkurzí a informací o dění v oboru koksárenství. Pořádání přednášek a doprovodných exkurzí. Zajištění možnosti sponzorství.

Ostrava - Přívoz, Koksární - +420 558 534 605, +420 558 877 281

Národní strojírenský klastr, o.s. - www.nskova.cz

Zabýváme se správou a aktualizací Registru strojírenského klastru a jeho propagací. Poskytujeme poradenské služby.

Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101 - +420 595 957 008

Společnost důlních měřičů a geologů, občanské sdružení - www.sdmg.cz

Pořádání odborných seminářů a poskytování služeb v oblasti geologie.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 - +420 597 325 429, +420 597 325 707

Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě,z.s. - www.sppms.cz

Nezávislá podnikatelská asociace, prosazující zájmy zaměstnavatelů. Podílí se na tvorbě příznivého podnikatelského prostředí.

Ostrava - Vítkovice, Na Obvodu 1085/37 - +420 596 781 177

Komora logistických auditorů - www.kla.cz

Komora sdružuje kvalitní odborníky - auditory logistiky, kteří používají profesionální a garantovanou metodiku pro logistický audit. Komora provádí personální certifikaci logistických auditorů a dále certifikuje logistické vzdělávací programy a nástroje ...

Ostrava - Mariánské hory, Slévárenská 427/22 - +420 603 221 826

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení - www.msdk.cz

Provozujeme sdružení právnických i fyzických osob podnikajících ve dřevozpracujícím a stavebním průmyslu.

Ostrava - Poruba, Studentská 6202/17 - +420 558 272 429, +420 558 272 430

Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček - www.smsvts.czechian.net

Jsme samostatné dobrovolné občanské sdružení nezávislých orgánů, vědeckotechnických organizací a poboček. Pořádáme vzdělávací odborné akce pro své členy i pro veřejnost. Organizujeme kongresy, konference a semináře. Spolupracujeme s odbornými společnostmi a …

Ostrava - Mariánské hory, Dr. Maye 2021/6 - +420 595 620 161, +420 595 620 124

Družstvo ENVICRACK - www.envicrack.cz

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu klastru.

Ostrava - Vítkovice, 1. máje 34/120 - +420 602 533 935 , +420 596 600 100

Česká asociace dětských Bobath terapeutů - www.cadbt.cz

Asociace rozvíjející a prohlubující poznatky Bobath konceptu (neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových) a sdružující Bobath terapeuty. Vzdělávací činnost, spolupráce s neodbornou veřejností. Pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, převážně s ...

Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1534/15 - +420 732 600 772 , +420 596 965 643

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, regionální sdružení 70

Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a bezpečnosti.

Ostrava - Hrabůvka, Horní 883/10 - +420 606 437 643 , +420 573 358 393

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ - www.pravnikostrava.cz

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1758/4 - +420 603 700 335

Bezpečnostně technologický klastr - www.btklastr.cz

Sdružujeme členy z řad firem, VŠ, SŠ, VaV institucí. Posláním je propojování členů za účelem zvyšování bezpečnosti, konkurenceschopnosti a podpory vědy, výzkumu a inovací. Nabízíme akreditované měření ovzduší, návrhy řešení ze všech oblastí bezpečnosti, ...

Ostrava - Radvanice, Pikartská 1337/7 (provozovna) - +420 734 232 532 , +420 596 252 131