Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

V roce 2005, u příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera, byla dokončena oprava Vítkova Hrádku, kterou zabezpečili členové Spolku přátel Vítkův Hrádek. Celý projekt nazvali "Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti" a jeho cílem bylo nejen obnovení ...

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Podpora v rozvoji regionů, organizací, jednotlivců s cílem zlepšení kvality života, životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů v ČR. Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio advisor.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Prosazování zájmů svých členů, zejména těch, které jsou společné a jsou v souladu s celokrajskou rozvojovou strategií. Pořádáme konference. Podílíme se na přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Nabízíme pomoc pro Moravskoslezský kraj v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměřujeme se na zpracování strategií a koncepcí obcí, svazku obcí, mikroregionů a dalších, dále pak na analytické a evaluační práce a studie. Zpracováváme žádosti o dotace. …

Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s.

Nezisková organizace se zabývá plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního ruchu.

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

Podporujeme rozvoj automobilového průmyslu v regionu. Nabízíme možnost využití laboratoře na měření zvuku, testování tepelných a chladících zařízení. Iniciujeme spolupráci mezi členy, vzdělávacími a regionálními institucemi, ostatními firmami z daného ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Historická Poruba, o. s.

Ochrana životního prostředí v zástavbě městského obvodu.

Patrioti MSK, z. s.

Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho kraje.