Bytová družstva

Stavební bytové družstvo Nová huť

Provádění údržby, oprav, samosprávy a výměny bytů.

Svaz českých a moravských bytových družstev

Poskytování služeb v oblasti správy a údržby bytového fondu.

Brzy otevírá (08:00)

Bytové družstvo Horní 2, 4, 6

Správa nemovitosti a prosazování společného zájmu nájemníků.