Archivy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Archiv ukládá archiválie a provádí jejich třídění na základě spisového plánu. Vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky. Zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti. Zpracovává publikace z historie VŠB-TUO, studie, články, ...

Archiv města Ostravy

Zajišťujeme uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ostravy. Umožňujeme studium publikací a provozujeme diitální badatelnu. Pořádáme výstavy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)