Archivy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ochrana, odborné zpracování a zpřístupňování archiválií vzniklých z činnosti univerzity. Zahrnuje materiály z oblasti dějin samotné vysokoškolské instituce i z dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou praxí.

Archiv města Ostravy

Zajišťujeme uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ostravy. Umožňujeme studium publikací a provozujeme diitální badatelnu. Pořádáme výstavy.

ZAVŘENO (Otevírá 08:00)