Znalci v oboru zdravotnictví

Ing. Jan Šilhavý – Odhady lékařských přístrojů

Oceňování veškerého movitého majetku. Odhady lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, laboratorní techniky, vybavení, strojů a přístrojů. Znalecké posudky, oceňování, hodnocení, poradenství. Posuzování technického stavu, stanovení výše škody. Hodnocení ...

Zdeňka Nohelová

Služby znalce v oboru zdravotnictví – zaměření na posudkové lékařství.

Jan Andrle

Nabízím služby znalce v oblasti traumatologie.

Ing. Jiří Pavelka

Poskytuji služby soudního znalce v oblasti potravinářství a chemie. Zabývám se ekotoxikologií. Vypracuji znalecký posudek při soudním projednávání. Zajistím základní chemické rozbory potravin a krmiv, stanovení vitamínů, minerálů, cizorodých látek, mykotoxinů …

Jaromír Jílka

Nabízím služby znalce technických oborů. Zaměřuji se na lékařskou přístrojovou techniku.