Znalci a odhadci věcí movitých

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

PhDr. Karel Jaroš, soudní znalec

Provádíme oceňování obrazů, kreseb, soch, historických fotografií, starožitného nábytku a výtvarných děl. Poskytujeme konzultace o cenách pro aukce a prodej u nás i v zahraničí.

Ing. Jaroslav Hromják

Ing. Jaroslav Hromják

Provozovatel znaleckých posudků: oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů, oceňování movitých věcí, oceňování motorových vozidel, posuzování technického stavu motorových vozidel, posuzování výrobních strojů a ...

Ing. Robert Kulda

Znalecké posudky v oblasti oceňování vozidel, stavebních, lesních a dalších pracovních strojů a strojních technologií.

Mgr. Simona Cimmer

Posudky v oboru ekonomika oceňování věcí movitých a starožitností. Dále řešíme kancelářský nábytek a vybavení domácnosti, oceňování vybavení podniků a firem, stanovení výše nájmů nebytových prostor pro daňové účely, stroje a strojní zařízení, skladové zásoby, …

ADONE - znalecký ústav, Ing. Petr Schulmeister

ADONE - znalecký ústav, Ing. Petr Schulmeister

Oceňování majetku podniků, věcí movitých, strojů, strojírenských technologií a systémů, motorových vozidel, nehmotného majetku, ochranných známek. Posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů. Analýza dopravních nehod.

Ing. Jiří Hlosta

Oceňování movitého majetku, vybavení domácností, firem a dílen.

JUDr. Jiří Bodnár

Nabízím odhady nemovitostí a věcí movitých, oddlužení dle insolvenčního zákona, školení a lektorskou činnost.

Miroslav Carda

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Karel Kasperčík

Nabízím služby znalce v oboru elektrotechniky. Zaměřuji se na oceňování zahraničního zboží.

Ing. Lubomír Klapuch

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na movitosti a oceňování zboží zahraniční elektrotechniky.

Vladimír Kresta

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Zdeněk Mohyla

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Jana Palicová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Jaromír Jílka

Nabízím služby znalce technických oborů. Zaměřuji se na lékařskou přístrojovou techniku.

Věra Krämerová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.