Exekutoři

Mgr. Pavel Ender, soudní exekutor

Nabídka exekuční činnosti. Zajišťujeme sepisování exekutorských zápisů a úschovy peněz, listin a dalších. Poskytujeme právní pomoc. Pořádáme dražby movitých i nemovitých věcí.

Mgr. Pavla Fučíková

Provádění exekucí majetku, dražeb a vypracování odborných znaleckých posudků.