Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na: Zastupování klientů před soudy. Sepisování smluv: smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář – Mgr. Pavlína Plačková

Advokátní kancelář v Ostravě - specializace na realitní trh, nakládání s nemovitostmi a obchodní právo. Dále právní služby v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 12:30)

Advokátní kancelář MIKETA & PARTNEŘI

Poskytování komplexních služeb v oboru právního poradenství, zastupování a obhajoby v trestním řízení. právní služby podnikatelům převody nemovitostí zastupování před soudy obhajoba v trestním řízení smluvní agenda

JUDr. Helena Strachotová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a správního práva.

JUDr. Zuzana Šmídová

Advokátní kancelář zaměřená na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Josef Kawulok

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve ...

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský

Samostatný advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo, zastupování ve věcech daňových a trestních.

JUDr. Lenka Mičanová, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech odvětvích právního řádu České republiky.

Advokát Mgr. Barbara Wilczková

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, občanské, správní právo.

Advokátní kancelář Indra & Šebesta

Naše advokátní kancelář se specializuje na obchodní právo, zastupuje renomované společnosti, města i obce. Nabízíme prodej a založení s.r.o. a obchodních společností, které převedeme do 24 hodin.

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Mgr. Martin Kornel

Advokát poskytující právní služby klientům v různých oblastech práva. Krédem je rychlost, spolehlivost, diskrétnost a pečlivost.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.

Provozování advokátní praxe se zaměřením na obchodní, pracovní, bankovní a finanční právo.

JUDr. Tomáš Duda, advokát

Poskytování komplexních právních poradenských služeb.

LOYAL, spol. s r.o.

Nabízíme služby advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Ireny Hučkové

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

JUDr. Stanislav Moural

Nabídka služeb v oblasti obchodního, správního a věcného práva.

JUDr. Miroslav Gajdziok

Nabídka poradenských služeb v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D., advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, pozemkového, stavebního a insolvenčního práva.

Mgr. Petr Kausta

Nabídka právních služeb v oblasti generální praxe.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Vladimír Zonek

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, zdravotnické, pracovní a trestní právo.

JUDr. Jana Barvíková, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, pracovní a trestní právo. Řešíme přestupky a tresty v dopravě.

Advokátní kancelář Mgr. Věra Matoušová

Advokátní kancelář nabízející právní služby v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního i trestního, vč. sepisu a ověřování smluv, právní rozbory, vymáhání pohledávek, směnky, rozvody a vypořádání společného jmění. Možnost on-line komunikace.

JUDr. Hana Jankovičová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

JUDr. Miluše Rabasová

Poskytování notářských služeb v oblasti dědictví a ověřování listin.

JUDr. Jarmila Valigurová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Irena Dömenyová, advokátka

Nabízíme právní služby se zaměřením na obchodní, přestupkové, rodinné a trestní právo.