Advokáti a notáři

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna poskytující poradenskou, právní a psychosociální pomoc s náhradou škody na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu či jiném úrazu. Provedeme Vás celým procesem odškodnění úrazu a poskytneme Vám naše odborné a dlouholeté zkušenosti. Zajistíme Vám ...

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na: Zastupování klientů před soudy. Sepisování smluv: smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá v 12:30)

Mgr. Barbara Wilczková, advokátka

Jako samostatný advokát poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, především se zaměřuji zejména na trestní právo, občanské právo, rodinné právo a správní právo. Možnost poskytovat právní služby v oblasti českého práva v polském jazyce.

Mgr. Martin Kornel

Advokát poskytující právní služby klientům v různých oblastech práva. Krédem je rychlost, spolehlivost, diskrétnost a pečlivost.

Advokátní kancelář JUDr. Ireny Hučkové

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

JUDr. Hana Hučková, advokát

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

Bartoň Radim, JUDr., advokát

Právní služby zejména v odvětví obchodního práva, zakládání a změny společností, obchodní smlouvy, zastupování před soudy, rozhodci a správními úřady.

Mgr. Lenka Holendová, advokátka

Komplexní právní sloužby. Právní poradenství v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve ...

JUDr. Lenka Sokolová

Komplexní právní sloužby. Právní poradenství v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Šárka Apltauerová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře – konkursní právo, pohledávková agenda, rodinné, pracovní a trestní právo. Právní poradenství. Zastupuji klienty v soudních a správních řízeních a při jednáních.

JUDr. Světlana Richtárová

Advokátní kancelář nabízející právní pomoc.

JUDr. Aleš Nytra, advokátní kancelář

Poskytují právní služby v občanském, pracovním, rodinném, obchodním, trestním a ústavním právu. Kromě poskytování právních porad dále sepisuji smlouvy, žaloby, návrhy, žádosti, odvolání či výzvy protistranám. Zastupuji klienty v soudních, správních, ...

JUDr. Jarmila Lipnická Pešlová

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství v Ostravě. Specializujeme se zejména na občanské, obchodní, trestní a rodinné právo. Zajistíme sepisování smluv i zastupování u soudu.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání.

Mgr. Daniel Grimm, advokát – advokátní kancelář

Provozujeme advokátní kancelář v Ostravě. Poskytujeme právní poradenství pro fyzické osoby i podnikatele. Zajišťujeme sepisování smluv a zastupujeme své klienty u soudu.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře. Ochrana osobních údajů. Občanské právo. Korporátní právo a M & A. Duševní vlastnictví. Pohledávky. Softwarové právo. Sporná agenda. Farmaceutické právo.

JAN MUŠÁLEK, advokát

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a správního práva. Máme významné zkušenosti v oblasti energetického práva, práva stavebního a M&A.

Mgr. Pavla Běčáková, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

Mgr. Jiří Zítko, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře i v anglickém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, trestní a občanské právo. Poskytuji poradenství ve věcech exekučního řízení a nemovitostí. Zastupuji ve správním a přestupkovém řízení.

Mgr. Jan Boroš, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji na oblast práva trestního, občanského, obchodního a správního. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Ing. Daniel Keprta, advokát

Poskytuji právní služby v těchto oblastech: obchodní právo, insolvenční právo, občanské právo a právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, soudní a správní řízení, směnečné právo, práva k nehmotným statkům, trestní a přestupkové právo. Možnost poskytování …

Mgr. Sylva Pahutová, advokát

Poskytujeme služby v oblastech obchodního, insolvenčního, pracovního, směnného i trestního práva. Dále se zabýváme občanským právem a právními vztahy k nemovitostem, soudním a správním řízením i právem k nehmotným statkům. Poskytuji právní služby v českém, ...

Mgr. Zdeňka Nováková, advokát

Nabídka advokátních služeb, konkrétně generální praxe. Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce.

Advokátní kancelář Mgr. Krmášek

Zaměřujeme se na občanské, obchodní, pracovní, nemovitostní a trestní právo.

Mgr. Jan Pfleger, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, mezinárodní a přestupkové právo, obchodní společnosti, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Jan Siostrzonek, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Zastupuji před soudy a rozhodci ve sporech z obchodněprávních vztahů včetně exekučního a insolvečního řízení. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Kateřina Jakovidu Velká, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, exekuce a obchodní společnosti.

Mgr. Kateřina Lukáčová, advokátka

Poskytuji právní služby. Specializuji se na insolvenční právo, občanské právo, trestní právo a rodinné právo.

Mgr. Michaela Nováková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, nekalé soutěže a ochranu osobnosti.

Mgr. Pavla Lukšová, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo. Dále se specializuji na generální právnickou praxi, výkony rozhodnutí či exekuce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a ...

Mgr. Peter Harmečko, advokát

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Možnost poskytování právního poradenství také v anglickém jazyce.

Mgr. Petr Knittel

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní a občanské právo, exekuce, obchodní společnosti a elektronický přenos.

Mgr. Petr Pulcer, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, inslovenční, pracovní a správní právo.

Avogado Legal s.r.o.

Avogado Legal s.r.o.

Právník v kapse vám kryje záda. Pro klidný spánek. Advokáti v právní poradně vám poradí, co dělat při menších i větších starostech. Dozvíte se, které kroky jsou ty nejlepší, a nebo ve kterém zákoně najdete to, co hledáte. Srozumitelně a jasnou řečí pro ...

Mgr. Tomáš Fochler, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

Advokátní kancelář Mgr. Ivana Milotová

Nabízím právní služby. Zabývám se občanským, bytovým a dědickým právem. Řeším také spory o svěření do péče, výživné, rozvody, společné jmění manželů. Zaměřuji se i na obchodní právo včetně práva obchodních společností a družstev. Poskytuji právní poradenství …

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, advokátka

Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: obchodní právo a právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, občanské a rodinné právo, náhrada škody, vč. náhrady škody na zdraví, právní vztahy k nemovitostem, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Advokátní kancelář – Mgr. Pavlína Plačková

Advokátní kancelář v Ostravě - specializace na realitní trh, nakládání s nemovitostmi a obchodní právo. Dále právní služby v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Advokátní kancelář MIKETA & PARTNEŘI

Poskytování komplexních služeb v oboru právního poradenství, zastupování a obhajoby v trestním řízení. právní služby podnikatelům převody nemovitostí zastupování před soudy obhajoba v trestním řízení smluvní agenda

JUDr. Helena Strachotová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a správního práva.

JUDr. Zuzana Šmídová

Advokátní kancelář zaměřená na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.