Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

Brzy otevírá (08:00)

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle

Advokátní kancelář - Mgr. Pavel Andrle

Komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na: Zastupování klientů před soudy. Sepisování smluv: smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného ...

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

Brzy otevírá (08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy otevírá (08:00)

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

Mgr. Barbara Wilczková, advokátka

Jako samostatný advokát poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, především se zaměřuji zejména na trestní právo, občanské právo, rodinné právo a správní právo. Možnost poskytovat právní služby v oblasti českého práva v polském jazyce.

Mgr. Martin Kornel

Advokát poskytující právní služby klientům v různých oblastech práva. Krédem je rychlost, spolehlivost, diskrétnost a pečlivost.

Advokátní kancelář JUDr. Ireny Hučkové

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

JUDr. Hana Hučková, advokát

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

Bartoň Radim, JUDr., advokát

Právní služby zejména v odvětví obchodního práva, zakládání a změny společností, obchodní smlouvy, zastupování před soudy, rozhodci a správními úřady.

Mgr. Lenka Holendová, advokátka

Komplexní právní sloužby. Právní poradenství v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve ...

JUDr. Lenka Sokolová

Komplexní právní sloužby. Právní poradenství v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Šárka Apltauerová, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře – konkursní právo, pohledávková agenda, rodinné, pracovní a trestní právo. Právní poradenství. Zastupuji klienty v soudních a správních řízeních a při jednáních.

JUDr. Aleš Nytra, advokátní kancelář

Poskytují právní služby v občanském, pracovním, rodinném, obchodním, trestním a ústavním právu. Kromě poskytování právních porad dále sepisuji smlouvy, žaloby, návrhy, žádosti, odvolání či výzvy protistranám. Zastupuji klienty v soudních, správních, ...

JUDr. Jarmila Lipnická Pešlová

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství v Ostravě. Specializujeme se zejména na občanské, obchodní, trestní a rodinné právo. Zajistíme sepisování smluv i zastupování u soudu.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Kancelář poskytuje komplexní právní a v odpovídajícím rozsahu i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání.

Mgr. Daniel Grimm, advokát – advokátní kancelář

Provozujeme advokátní kancelář v Ostravě. Poskytujeme právní poradenství pro fyzické osoby i podnikatele. Zajišťujeme sepisování smluv a zastupujeme své klienty u soudu.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře. Ochrana osobních údajů. Občanské právo. Korporátní právo a M & A. Duševní vlastnictví. Pohledávky. Softwarové právo. Sporná agenda. Farmaceutické právo.

JAN MUŠÁLEK, advokát

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a správního práva. Máme významné zkušenosti v oblasti energetického práva, práva stavebního a M&A.

Mgr. Pavla Běčáková, advokát

Nabízíme služby advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi.

Mgr. Jiří Zítko, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře i v anglickém jazyce. Zaměřuji se na obchodní, trestní a občanské právo. Poskytuji poradenství ve věcech exekučního řízení a nemovitostí. Zastupuji ve správním a přestupkovém řízení.

Mgr. Jan Boroš, advokátní kancelář

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Zaměřuji na oblast práva trestního, občanského, obchodního a správního. Poskytuji právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

Mgr. Ing. Daniel Keprta, advokát

Poskytuji právní služby v těchto oblastech: obchodní právo, insolvenční právo, občanské právo a právní vztahy k nemovitostem, pracovní právo, soudní a správní řízení, směnečné právo, práva k nehmotným statkům, trestní a přestupkové právo. Možnost poskytování …

Mgr. Sylva Pahutová, advokát

Poskytujeme služby v oblastech obchodního, insolvenčního, pracovního, směnného i trestního práva. Dále se zabýváme občanským právem a právními vztahy k nemovitostem, soudním a správním řízením i právem k nehmotným statkům. Poskytuji právní služby v českém, ...

Mgr. Zdeňka Nováková, advokát

Nabídka advokátních služeb, konkrétně generální praxe. Poskytuji právní služby v českém i anglickém jazyce.

Advokátní kancelář Mgr. Krmášek

Zaměřujeme se na občanské, obchodní, pracovní, nemovitostní a trestní právo.

Mgr. Jan Pfleger, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní, mezinárodní a přestupkové právo, obchodní společnosti, rozvody a společné jmění manželů.

Mgr. Jan Siostrzonek, advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na obchodní, občanské, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Zastupuji před soudy a rozhodci ve sporech z obchodněprávních vztahů včetně exekučního a insolvečního řízení. Poskytuji právní poradenství.

Mgr. Kateřina Jakovidu Velká, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, exekuce a obchodní společnosti.

Mgr. Kateřina Lukáčová, advokátka

Poskytuji právní služby. Specializuji se na insolvenční právo, občanské právo, trestní právo a rodinné právo.

Mgr. Michaela Nováková, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské a obchodní právo, nekalé soutěže a ochranu osobnosti.

Mgr. Pavla Lukšová, advokát

Nabízím advokátní služby a právní poradenství se zaměřením na občanské, obchodní a trestní právo. Dále se specializuji na generální právnickou praxi, výkony rozhodnutí či exekuce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a ...

Mgr. Peter Harmečko, advokát

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Možnost poskytování právního poradenství také v anglickém jazyce.

Mgr. Petr Knittel

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na obchodní a občanské právo, exekuce, obchodní společnosti a elektronický přenos.

Mgr. Petr Pulcer, advokát

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, inslovenční, pracovní a správní právo.

Mgr. Tomáš Fochler, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti rozvodů a společného jmění manželů. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní a pracovní právo.

Mgr. Martin Bílý, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zaměřuji se na občanské, správní a stavební právo. Specializuji se na ochranu osobnosti. Služby poskytuji i v anglickém jazyce. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a opravných prostředků soudům a správním orgánům. …

Advokátní kancelář Mgr. Ivana Milotová

Nabízím právní služby. Zabývám se občanským, bytovým a dědickým právem. Řeším také spory o svěření do péče, výživné, rozvody, společné jmění manželů. Zaměřuji se i na obchodní právo včetně práva obchodních společností a družstev. Poskytuji právní poradenství …

Advokátní kancelář – Mgr. Pavlína Plačková

Advokátní kancelář v Ostravě - specializace na realitní trh, nakládání s nemovitostmi a obchodní právo. Dále právní služby v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Advokátní kancelář MIKETA & PARTNEŘI

Poskytování komplexních služeb v oboru právního poradenství, zastupování a obhajoby v trestním řízení. právní služby podnikatelům převody nemovitostí zastupování před soudy obhajoba v trestním řízení smluvní agenda

JUDr. Helena Strachotová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a správního práva.

JUDr. Zuzana Šmídová

Advokátní kancelář zaměřená na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

Brzy otevírá (08:00)

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.