Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Andrle

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního práva, zejména se zaměřením na: Zastupování klientů před soudy. Sepisování smluv: smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Nabídka služeb advokátní kanceláře. V rámci právního poradenství a konzultací, zastupování klientů v soudních či správních řízeních, při jednáních a při uzavírání smluv či sjednávání transakcí s třetími osobami apod. poskytujeme právní služby prakticky ve ...

JUDr. Josef Kawulok

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

JUDr. Eva Cechlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

JUDr. Zuzana Šmídová

Advokátní kancelář zaměřená na občanské, obchodní, rodinné a trestní právo.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Helena Strachotová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a správního práva.

Advokátní kancelář MIKETA & PARTNEŘI

Poskytování komplexních služeb v oboru právního poradenství, zastupování a obhajoby v trestním řízení. právní služby podnikatelům převody nemovitostí zastupování před soudy obhajoba v trestním řízení smluvní agenda

Mgr. Karel Kvasnica

Nabídka komplexních právních služeb.

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Rastislav Vlček

Poskytování služeb advokátní kanceláře.

Frank Bold

Poskytujeme vysoce etické právní služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu a zapojujeme se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo ochrana životního prostředí. Jsme první ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 12:30)

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová,JUDr. Zdeněk Klimeš, Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová a JUDr. Zdeněk Klimeš vznikla 1.2.1991 a v současné době sídlí v kanceláři v Havířově – Městě na ulici U Stromovky 9/1481. Zajišťujeme právní služby pro fyzické a právnické osoby (občany a společnosti) ve všech ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Judr. Petr Holub – advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřením na obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, trestní právo, softwarové právo a autorské právo. Převody nemovitosti, rozvody, obhajoby, řešíme autonehody a náhrady škod.

Advokátní kancelář – Mgr. Pavlína Plačková

Advokátní kancelář v Ostravě - specializace na realitní trh, nakládání s nemovitostmi a obchodní právo. Dále právní služby v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Bogdan Hajduk

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.

Provozování advokátní praxe se zaměřením na obchodní, pracovní, bankovní a finanční právo.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

Mgr. Martin Kornel

Advokát poskytující právní služby klientům v různých oblastech práva. Krédem je rychlost, spolehlivost, diskrétnost a pečlivost.

PwC Česká republika

Poskytujeme auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 163 000 pracovníků ve 151 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu ...

Advokátní kancelář Indra & Šebesta

Naše advokátní kancelář se specializuje na obchodní právo, zastupuje renomované společnosti, města i obce. Nabízíme prodej a založení s.r.o. a obchodních společností, které převedeme do 24 hodin.

Mgr. Lucie Peterková

Advokátní kancelář poskytující právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního a správního práva.

Advokát Mgr. Barbara Wilczková

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, občanské, správní právo.

JUDr. Lenka Mičanová, advokát

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech odvětvích právního řádu České republiky.

Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová

Komplexní právní služby v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, pracovního, rodinného a medicínského práva.

UVD spol. s r.o.

Zabýváme se problematikou související s právem občanů na náhradu škody (újmy), která vzniká při poškození zdraví zraněním a/nebo úmrtím. Specializujeme se na dopravní nehody, pracovní i sportovní úrazy, úrazy na školách či na veřejných komunikací, nehody ve …

JUDr. Ing. Jaroslav Majovský

Samostatný advokát se zaměřením na obchodní a občanské právo, zastupování ve věcech daňových a trestních.

JUDr. Marek Jakubík, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, správního a pracovního práva.

Jakub Hrušovský

Pomáháme lidem v tíživé situaci získat náležité odškodné, které jim ze zákona náleží.

JUDr. Tomáš Duda, advokát

Poskytování komplexních právních poradenských služeb.

LOYAL, spol. s r.o.

Nabízíme služby advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

JUDr. Hana Reclíková, advokátka

Poskytování právní pomoci v různých oblastech práva.

Advokátní kancelář JUDr. Ireny Hučkové

Právní služby v oblasti obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva. Poskytujeme právní zastoupení správcům konkurzních podstat.

JUDr. Stanislav Moural

Nabídka služeb v oblasti obchodního, správního a věcného práva.

JUDr. Miloš Vaigl

Poskytování notářských a právních služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)